Bestyrelse og organisation

Holbæk Arts bestyrelse har en bred kompetenceprofil inden for kunst, kultur, uddannelse og erhverv.

Bestyrelsens sammensætning fra august 2019:

 

Formand, Lene Floris, direktør, Mag.art og MPG

Næstformand, Mogens Christiansen, direktør, MC Kunst

Jakob Schiøtt, direktør, Concura

Michael Nielen, forstander på Kunsthøjskolen i Holbæk

Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune

Leif Skov, kulturentreprenør 

 

Den selvejende Institution Holbæk Art blev oprettet i 2013.

Ca. 70 frivillige i forskellige arbejdsgrupper og 60 virksomheder yder en stor indsats for projektet.

Holbæk Art samarbejder med Holbæk Kommune, EUC/NVS, Holbæk Museum, Holbæk Kunstforening, Kunsthøjskolen i Holbæk og en lang række andre foreninger og institutioner.