Bestyrelse og organisation

Holbæk Arts bestyrelse har en bred kompetenceprofil inden for kunst, kultur, uddannelse og erhverv.

Bestyrelsens sammensætning fra august 2019:

- Mag.art & MPG, direktør Lene Floris, Formand

-

 

 

Den selvejende Institution Holbæk Art blev oprettet i 2013.

Ca. 70 frivillige i forskellige arbejdsgrupper og 60 virksomheder yder en stor indsats for projektet.

Holbæk Art samarbejder med Holbæk Kommune, EUC/NVS, Holbæk Museum, Holbæk Kunstforening, Kunsthøjskolen i Holbæk og en lang række andre foreninger og institutioner.