Bestyrelsen

Holbæk Arts bestyrelse har en bred kompetenceprofil inden for kunst, kultur, uddannelse og erhverv.
Bestyrelsens sammensætning pr. oktober 2022:

Formand, Lene Floris, direktør, mag.art og MPG

Næstformand, Mogens Christiansen, direktør, MC Kunst

Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune

Michael Nielen, forstander på Kunsthøjskolen i Holbæk

Jakob Schiøtt, direktør

Jan Thomassen, direktør

Marianne Magnussen, cand. pæd.

Læs Holbæk Arts vedtægter her.