Bestyrelsen

Holbæk Arts bestyrelse har en bred kompetenceprofil inden for kunst, kultur, uddannelse og erhverv.
Bestyrelsens sammensætning pr. april 2023:

Forperson: Michael Nielen, forstander på Kunsthøjskolen i Holbæk

Næstforperson: Marianne Magnussen, cand. pæd.

Kasserer: Jan Thomassen, direktør

Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune

Mogens Christiansen, direktør, MC Kunst

Jakob Schiøtt, direktør

Camilla MIddelboe Larsen

Læs Holbæk Arts vedtægter her.