Bestyrelsen

Holbæk Arts bestyrelse har en bred kompetenceprofil inden for kunst, kultur, uddannelse og erhverv.
Bestyrelsens sammensætning fra april 2020:

Formand, Lene Floris, direktør, mag.art og MPG
Næstformand, Mogens Christiansen, direktør, MC Kunst
Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune
Ulla Lunn, arkitekt maa.
Michael Nielen, forstander på Kunsthøjskolen i Holbæk
Jakob Schiøtt, direktør
Leif Skov, kulturentreprenør

Læs Holbæk Arts vedtægter her.