Hvad er Holbæk Art

 

Idé og formål

Holbæk Art bringer professionel samtidskunst ud i det offentlige rum.  

Holbæk Arts idé er at skabe et moderne kunst- og museumsprojekt i Holbæk bymidte. Projektet arbejder ud fra nye æstetiske og visuelle værdier for at skabe farverige oaser og et mere inspirerende byrum og på den måde være med til at forskønne det fysiske miljø i byen og skabe nyt liv og dialog i gaderne, nyt perspektiv i byen og overraske beskueren, når denne går gennem Holbæks gader. Dermed ønsker Holbæk Art at starte en ny og anderledes dialog mellem borgerne, og de toneangivende samtidskunstnere, som eksperimenterer med kunstens udtryksformer. 

Holbæk Art er først og fremmest målrettet byens borgere, hvor kunsten skal bringe byen tættere sammen og give en stærkere fælles identitetsfølelse. Holbæk Art ønsker dog ligeledes, at projektet skal være med til at brande Holbæk for turister og potentielle tilflyttere, og dermed være med til at fremme væksten i kommunen. 

 

Holbæk Arts aktiviteter 

Holbæk Art er en fortløbende event, der afvikles hvert andet år. Projektets første fase i 2014 kom i stand på lokalt initiativ med frivillige kræfter og opnåede økonomisk støtte fra Holbæk Kommune og det lokale erhvervsliv samt Statens Kunstfond, Region Sjælland og en lang række virksomheder, institutioner og fonde. Holbæk Art samarbejder altid med en professionel kurator til at varetage udvælgelsen af kunstnere, der alle skal være anerkendte navne indenfor samtidskunsten. I 2014 var det billedkunstneren John Kørner, der varetog kuratorrollen og i 2016 er det kunstmuseumslederen Dina Vester Feilberg. 

Holbæk Art er i dag en levende, velbesøgt ’udstilling’, som er åben og tilgængelig for alle, 24 timer i døgnet. Der gennemføres løbende kunstrundvisninger, og værkerne formidles i både trykt og digital form samt med projekter specielt målrettet børn og unge. Holbæk Kommune har ikke andre faste kunstmuseer, men med Holbæk Art og kommunens andre kunstinitiativer er byen på vej til at blive et 100-værker stort, åbent museum, der sætter Holbæk på samtidskunstens Danmarkskort. Dette bidrager Holbæk Art til, når projektet gentages hver andet år, og samlingen udvides. Holbæk Art arbejder for, at alle værker skal være permanente, således at ingen værker fjernes eller overmales. På den måde vil samtidskunsten udvikle sig på Holbæks gavle mange år frem i tiden. 

Udvælgelsen af kunstnerne er alene kurators ansvar, mens Holbæk Art sørger for projektets praktiske udførelse herunder finansiering, tilladelser fra involverede husejere, kommunale myndigheder mv. Værkerne udføres af kunstnerne på stedet over en uge med en afsluttende officiel fernisering. At opleve de arbejdende kunstnere på byens torve og pladser er i sig selv en spændende kunstevent, som er med til at åbne borgernes øjne for den nye brug og iscenesættelse af byrummet, der er i gang. 

Dialogen mellem samtidskunsten og byens indbyggere bliver efter ferniseringen en allestedsnærværende, integreret del af hverdagslivet med mulighed for at give alle borgere, gamle som unge, gæster og andre, et nuanceret forhold til samtidskunsten.

Holbæk Arts værker er kendetegnet ved, at kunstnerne har et bevidst forhold til den sammenhæng og den tid, de indgår i, og at værkerne er skabt specifikt til de steder, hvor de skal fungere. På den måde giver værkerne et varigt, æstetisk aftryk på byrummet, som involverer borgerne og potentielt kan ændre deres måde at læse byen på. 

 

YOUNG ARTist

YOUNG ARTist er et kunstprojektet under Holbæk Art målrettet børn og unge i alderen 6-20 år.  

Under Holbæk Art-eventen oprettes et YOUNG ARTist-kunstværksted, hvor børn og unge i aldersgruppen inviteres til at kreere en tegning i blyant/farve/kridt eller et maleri i akvarel/oliekridt og/eller skabe en ”skulptur/figur” af PLUS PLUS-brikker. Deltagelsen i YOUNG ARTist er gratis. YOUNG ARTist er særligt populært blandt folkeskoler og lokale familier, men eventen er åben for alle – borgere, gæster og turister. Ved eventens afslutning nedsættes en jury med kunstnerisk deltagelse for at sikre en professionel bedømmelse af deltagernes værker og deres kunstneriske evner. Den selvejende institution Holbæk Art vil sørge for præmiering samt offentliggørelse af vinderne i de forskellige alderskategorier.

YOUNG ARTist er et samarbejde mellem Holbæk Art og Kunsthøjskolen i Holbæk, der er tovholder på dette projekt og dermed ansvarlig for koncept/konkurrencetemaer samt afviklingen af eventen.