Anders Bülow

THE SENSUAL WORLD

Jernbanevej 6

Som en strandbund efter en nat med bølger former
Anders Bülows mønstre sig på fladen i riller og fordybninger.
Den sanselige verden hedder det store
maleri, der strækker sig over hele seks betonplader,
som er fæstnet på det tidligere Administrationscenter
– magtens tidligere epicenter – der nu huser et
Jobcenter. Selve placeringen handler derfor også på
sin egen måde om den enkeltes plads i det større billede
(som en rille i universet), forholdet mellem de
store strukturer, og vores eget lille liv.

Mønstrene på betonpladen er skabt med mørtel og
tandspartel. Det er helt lavpraktisk. Men effekten
er utrolig sanselig, idet fladen aldrig er statisk, men
opleves som en vibrerende, levende flade – dels på
grund af de varierende mønsterdannelser, og dels på
grund af farvernes forskellige tæthed. Malingen er
sprøjtet på, og malerstøvet har nogle steder lagt sig
helt fint, andre steder mere dybt i rillerne. Derfor vil
maleriet ændre karakter, alt efter hvorfra beskueren
oplever det – og når man bevæger sig, vil værket tilsvarende
ændre sig, ligesom dagens vejrlig vil spille
en rolle for oplevelsen af værket. Noget vil oplyses,
andet vil forblive i skygge.

De små vibrationer, den evige foranderlighed, maleriet
udtryk mimer universets evige bevægelse. Der
er intet i verden, der står stille, det statiske er en illusion.
Derfor er Bülows totalt abstrakte ”landskabsmaleri”
– med den bølgende havbund og den store
blå bølge, den gule sol – måske alligevel tættere på
at være et sandt udtryk.