Arturo Herrera

HUS

Studiestræde 5

Arturo Herreras værk til Holbæk Art er ikke et typisk
Arturo-værk, men tilgangen er den samme, som i resten
af hans produktion.

Normalt arbejder han med organiske former, men
”Hus” er et helt stringent værk, som i sin komposition
leger med beskuerens virkelighedsopfattelse, så
man risikerer at blive lidt svimmel eller forundret,
når man nærmer sig det færdige værk.

Arturo Herrera arbejder abstrakt med hele gavlen og
dens elementer, som han bearbejder og omformer,
så der opstår et overraskende synsbedrag eller et
Trompe-l’oeil. Han fortæller om sine overvejelser og
det færdige resultat:

Til Holbæk Art 2016 ønskede jeg at skabe et værk til
en lokal bolig. Jeg valgte et lille hus i Studiestræde,
som fører ned til havnen. Dets beskedne størrelse,
lyse farve, og det faktum, at bagvæggen havde en
dør og et vindue, gjorde det ideelt til mit projekt.
’’Hus’’ beskæftiger sig med virkning og resonans
fra et Trompe-l’oeil billede af et hus på et rigtigt
hus. Beliggende i en lille smal gade, skildrer ’’Hus’’
et fragment af et hus, som kommer uventet til syne
for den forbipasserende. Den dybe, mørkeblå farve
kontrasteres fint af husets oprindelige okkergule
maling. Den rigtige dør og vinduet på væggen interagerer
med den malede dør og det malede vindue.
Perspektivet i det malede hus fremhæver væggen og
fører beskueren ind i gyden og inviterer ham/hende
til at udforske resten af husets ydre i bymiljøet
(oversat fra engelsk).

Trompe-l’oeil er en illusionseffekt, der har været
brugt siden Antikken, og det betyder direkte oversat
fra fransk: ’som bedrager øjet’. Intentionen er, at narre
beskueren til at tro, at et malet motiv er den ægte
skinbarlige, rumlige virkelighed. Et Trompe-l’oeil
forudsætter således i høj grad en beskuer, for uden
ham/hende har legen ingen mening. Som Arturo
Herrera peger på, vil den indbyggede overraskelse i
hans værk formentlig skærpe betragterens opmærksomhed
og måske give anledning til nye overvejelser
af, hvilke ting i vores omgivelser, der er virkelige, og
hvilke der ikke er det.