Eva Schlegel

UDEN TITEL

Jernbanevej 6 / Dampmøllevej

Eva Schlegels moderne selvportræt skriver sig ind i en
lang kunsthistorisk tradition for selvportrætter fra Rembrandt
til Warhol, som hun fornyer ved at skabe en hybrid
mellem foto og maleri, som i form og indhold undersøger
selfiens komplekse sociale og mentale betydning. Eva
Schlegels figurative kæmpeværk er på grund af murens
beskaffenhed malet på plader. Motivet er holdt i sort/
hvid og forestiller en kvinde (Eva Schlegel), som tager et
selvportræt i et spejl over sit hoved. Det er malet med en
stribet, løbende effekt, som giver det indtryk, at billedet
ikke er bestandigt men hastigt på vej mod at blive opløst.

Værket balancerer typisk for Eva Schlegel mellem det
gådefulde og genkendelige og det nære, konkrete overfor
det flygtige. Hendes værk kan samtidig opfattes som et
forsøg på at komme tættere på en afkodning af det moderne
selvportræt, selfien, ved at flytte det over i et andet
medie, maleriet, og gøre beskueren til selvets spejl.

Ligesom i en traditionel selfie på de sociale medier kan
motivet både opfattes som et forsøg på selvreflektion
(i spejlebilledet som reflekterer individet tilbage til sig
selv, så det ydre ansigt møder den indre bevidsthed) og
som en intens og direkte opfordring til interaktion eller
dialog med beskueren via blikket, der i værket - og i selfien
- fastholdes udover det øjeblik, hvor man normalt
ville kigge væk for ikke at blive grebet i at stirre.

Om tankerne bag inddragelsen af de to medier og den
dobbelte distance/intimitet, hvor der på en gang bydes
velkommen og tages afsked, fortæller Eva Schlegel:

Eksperimenter med fotografi og maleri er vigtige for
mit arbejde, hvilket det malede selvportræt i Holbæk
afspejler. Billedet har en fotografisk baggrund og viser
et virkelighedsskift, hvor personen tilsyneladende er
vendt i rummet og holder et malet, digitalt kamera.
Set fra stationen byder billedet beskueren velkommen
og siger på tilsvarende vis farvel til dem, der forlader
Holbæk (oversat fra engelsk).

Med massemedierne, digitaliseringen og de sociale
medier er menneskets opfattelse af verden mere end
nogensinde tidligere påvirket af billeder, og millioner
af øjeblikke fastholdes dagligt med et privat foto eller
en selfie, som med lynets hast kan spredes til resten af
kloden. Ordet ”Selfie” blev nævnt første gang på Flickr i
2004, og i 2012 blev det af Time Magazine kåret som et
af de mest anvendte buzz words.