Julie Sass

LIGHT MATTER OG
ARKITEKTONISK VIGNET

Blindestræde 3

Julie Sass har med sit abstrakte formsprog skabt to
stedsspecifikke værker til Holbæk Art. Værkerne er
meget forskellige, men enkelte elementer går igen i
dem begge. Ved at placere billedelementerne forskudt
fra midten, bruger Julie Sass murfladen dynamisk og
inddrager dele af den omkringliggende arkitektur som
aktive med-komponenter i de to værker til Holbæk Art.

Light Matter:

Værkets ydre ramme er et rundet, stående rektangel.
Inden for dette ses fire, delvist overlappende figurer.
Bagved og nedenunder formerne, er der en antydning
af den ene figurs ’skyggebillede’. Farver og strukturer
er mættede og mørke med vekslende transparens, som
tegner figurernes omrids i skiftende stregtykkelser
med skygge- og dybdevirkning. Dertil kommer et rødbrunt,
spættet mønster og flere pastelblå/grå overflader
med stregmarkeringer i forskellige retninger samt
felter i cyanblåt og guld, der fremtræder forskelligt alt
efter solens påvirkning af fladen. Indenfor værkets
autonomi konkurrerer formerne om opmærksomheden
og udgør samtidig et dynamisk hele.

Arkitektonisk vignet:

Den store stregtegning på bygningens nordside bliver
tydelig, når man nærmer sig værket fra Holbæk Havn.
Det er i sin ydre form et stående rektangel, indenfor
hvilket motivet er strøget op med en håndholdt bevægelse
i skarpe teglstensfarver. Disse er bagefter overmalet
med en løs, mørk streg på en mørk baggrund,
der er bygget op af mange lag med stænk af guld-maling.
Værket har i sin opbygning karakter af et eget,
indre system, men spejler også farver og former fra
det omkringliggende byrum. Julie Sass fortæller, at
enkelte elementer i det har referencer til den afrikanske
Yoruba-kultur.

Om værket ”Light Matter” fortæller Julie Sass:

I samspil med bygningen skaber jeg nye rum til forestillingen,
til billeddannelsen, hvor de rektangulære
åbninger kan opleves som lyse indgange i grunden.
Jeg sidestiller eksisterende elementer, så som døren
under værket, som mulige medkomponenter, der
samtidig er en invitation til beskueren om at tage noget
velkendt med sig i oplevelsen af værket, ind i et
uforudsigeligt, allegorisk rum.