Kirstine Roepstorff

SONATA LA LUZ

Holbæk Sygehus / Smedelundsgade 60

Kirstine Roepstorff fortæller om sit værk,
der i dansk oversættelse hedder ”Lyssonate”
eller ”Sonate til lyset”:

Til den tildelte væg på Holbæk Sygehus,
har jeg valgt at fokusere på sygehusledelsens
ønske om lethed, lys og luft, og
dertil har jeg selv tilføjet liv, klang og
bevægelse. Alle er elementer, der i samklang
skaber essensen af et frugtbart liv.

Frisen, som er malet på plader pga. murens
beskaffenhed, beskriver et dynamisk
forløb i klare farver på en hvid baggrund,
hvor den øverste del af værket
iflg. Kirstine Roepstorff er himlen med
bl.a. en måne og en sol og den nederste
jorden, hvorfra et frø eller en befrugtet
ægcelle starter sin rejse gennem livet
i en bevægelse fra venstre mod højre - i
en takket linje ikke ulig de hjertekardiogrammer,
der skrives inde på sygehuset.

Figurerne i Lyssonaten er ikke kun optegnet
i rene, ubrudte linjer. Kirstine Roepstorff
har valgt, at farven en del steder
løber ud, hvilket bidrager til indtrykket af
bevægelse og foranderlighed.

Værket tegner et universelt forløb, hvor
den balance og ro – som også eksisterer
i billedets komposition – opnås gennem
modstand og energi:

I det klanglige, visuelle forløb påvirkes
frøet eller individet på sin færd af
universets andre objekter, med et lydligt
sammenstød midtvejs, hvor kraftige
frekvenser fra højre tvinger frøet
nedad. Diskrete, vandrette, sorte linjer
illuderer nodearket, på hvilke cirkelformede
ur-objekter triller eller svæver –
mens lodrette, røde streger og sarte gule
linjer og figurer tilføjer nye input til Kirstine
Roepstorffs poetiske diagram over
livet.