Lea Porsager

EXAGGERATED GRAVITY

Vimmelskaftet 27 / Holbæk Teaters bagside

På den gule buede gavl på bagsiden af Holbæks Teater
er der malet to hvide buer. De kan ligne antegningen
af solen, månen eller to planeter i kredsløb
– ligesom det samtidig ser ud, som om stregerne fra
parkeringspladsen er fortsat op ad gavlen og videre
ud i kosmos. På to jernstøtter ligger to skinnende
messingpenduler, fæstnet med en lang wire til støtten.
Som de ligger dér, ligner de smukke guldskyts,
men når pendulet er i svingning, danner det netop
sådanne baner og cirkler, der er antegnet på muren.

Fra de første videnskabelige undersøgelser af pendulet
foretaget omkring 1602 af Galilei er pendulets
regelmæssige bevægelser blevet brugt til tidsmåling,
og det var den mest præcise teknologi til tidsmåling
frem til 1930’erne. Ordet ”pendul” kommer fra latin:
pendulus, der betyder ”hængende”. I vores tid bliver
pendulet dog oftest brugt til at finde svar på umulige
spørgsmål: skal jeg gøre det eller det? Er dette middel
godt for mig? Ja, nej, ved ikke. Pendulet giver
svar.

Det er netop i dette spændingsfelt mellem videnskaben,
kosmos og vores eget besværlige hverdagsliv at
Lea Porsagers værk ”Exaggerated Gravity” udfolder
sin spænding, kraft og magi. Mellem parkeringspladsen
i Holbæk og de store universelle kræfter,
kosmos er rundet af.

Værket handler i det hele taget om de kræfter, der
styrer vores færd på kloden og i livet. Titlen betyder
”overdreven tyngdekraft”. Uden tyngdekraften
ville vi svæve frit rundt i atmosfæren. Den holder os
plantet på jorden, men hvad der ellers betinger vores
færd, er vi ofte ikke beviste om. Lea Porsagers værker
handler ofte om dette mellemværende mellem
de givne kræfter og vores egen bevidsthed. Man kan
fx spørge sig selv: Hvem og hvad styrer mig i virkeligheden
rundt i manegen?