Malene Landgreen

SIGNIFIKANT HOLBÆK/IN SITU

Bysøstræde 2B

Den sidste del af titlen på Malene Landgreens værk,
”In situ”, fortæller, at det er skabt specifikt til stedet.
Det multifarvede maleri henter inspiration i de nærmeste
omgivelser, så omgivende arkitektoniske elementer,
som gavlens komposition og vinduets placering,
påvirker værkets komposition.

Om dette fortæller Malene Landgreen:
Motivet forholder sig direkte til vinduessætningens
proportion og geometri og hægter sig fast på det
øverste vindue i gavlens ’skæve’ facadekomposition.
Vinduet bliver en del af udsmykningen og er
det, der ’skubber’ motivets signifikante figur og farverytme
i gang. Billedsproget er med sit størrelsesforhold
1:1 med arkitekturen ganske scenisk og
inviterer beskueren ind i et anderledes, kulørt og
abstrakt rum. Den centrerede placering af motivet
opretter en symmetrisk og monumental balance på
gavlfladen.

Det dynamiske samspil mellem værkets skarpt tegnede
former og den valgte farvepalette indbyder til,
at man lader blikket vandre i delelementernes mange
forskydninger af rektangler, trekanter og halvcirkler,
som skiftevis samler og udvider sig i større og mindre
helheder.

De enkle, klare former i kombination med det bevidste
og markante farvevalg skaber samtidig et møde og
en relation mellem farverne, så de fremhæver eller
komplimenterer hinanden og henholdsvis springer
frem eller skaber dybdevirkning - i en vekselvirkning
der kunne minde om et musikalsk forløb. Om samspillet
mellem værkets former og farver fortæller Malene
Landgreen:

Murmaleriet er en komposition af koniske farvefelter
komponeret som en samlet, harmonisk billedflade
baseret på geometriske grundfigurer. Det facetterede
motiv, stykket sammen af mange farver,
kan også ses som en krystallinsk figur eller et farvet
tæppe ophængt på mur-fladen. Farverne forstærker
motivets muligheder for rumlighed og dybde.