Thomas Poulsen / FOS

DU RØR HVAD DU GØR

Ahlgade 1C

Den internationale anerkendte danske
kunstner FOS har skabt værket ”Du rør
hvad du gør” specifikt til gavlen på lokalavisen
Nordvestnyt.

Værket er i neon og ses bedst i mørke, og
det former skriften ”Du rør det du gør”.
Skriften er udført fra hukommelsen et den
meget svagtseende Inger Magrethe Evelyn
Brandt (kredsformand i Frederiksberg
Blindesamfund), som i dag kun kan se lys
og skygger.

Dermed er det klare syn fjernet fra offentlighedssfæren,
og styringen sat ud af spil.
Via andre sanser, som berøring, orienterer
den blinde sig. Og er dermed tættere
på en intimsfære, som mange af os har
glemt, fordi vi hele tiden er styret af at
komme videre frem i verden. Det er denne
handling som værket spørger til.

I dag er det vi rører ved, og det vi skal ofte
to forskellige ting:

Vi er i bilen, for at komme på arbejde vi
holder på en blyant på valgnatten, for at få
den rette politik vi rører telefonens glasplade
med fingeren for at sige, vi er forsinkede.

Førhen var det, man gjorde (rørte ved),
og det man skulle, ofte det samme; at slå
græsset, at lave maden, at læse avisen. I
dag er de to mere adskilte, og måske kan
den blinde – og skriften på væggen – være
med til at huske os på en glemt erfaring
om at knytte sansningen tættere til livets
gøremål.