Torben Ribe

UDEN TITEL

Isefjords Allé 8 / Strandstræde

Holbæk Art-værket udgøres af en 12 meter lang, sort
ledning, som er opsat i en ret vinkel, der følger linjerne
i bygningens bund og side og ender afklippet
midt på muren. Derudover indgår et overmalet gadeskilt
med ordene ”Strandstræde” – under det officielle
blå/hvide gadeskilt – samt nogle transparente
plamager i røde, grønne, blå og lilla pastelfarver. Det
hele er tilsat et tyndt lag glimmer, som får værket til
at skinne, når lyset rammer det.

Torben Ribe arbejder i værket med en alternativ
æstetik, som er et gennemgående tema i hans produktion.
Dagligdagens banaliteter og det ’grimme’
eller almindelige, som f.eks. ledninger og stikkontakter,
flyttes ind kunsten i en skildring af hverdagssituationer,
som viser den uendelige kløft mellem
det intenderede og det faktiske i menneskenes skrøbelige
verden.

Torben Ribe siger om sit værk:

Min intention er at prøve at rykke ved beskuerens
holdning til, hvad der sædvanligvis er god og dårlig
smag.

Værket, der kunne være resultatet af en bygningsarbejders
halvhjertede forsøg på at udføre en opgave
- som til sidst må opgives og forlades på en ufrivillig,
komisk måde - får beskueren til at spørge: ’Skal det
være sådan?’ eller ’Hvad er der gået galt?’

Og ja, det skal være sådan, og alt er gået galt, for sådan
er livet: uperfekt, skævt og ’grimt’ men samtidig
så smukt og poetisk i al sin profanitet, at det fortjener
et glimmer finish, der får det til at stråle og blinke
på en lidt kitschet måde, når solens stråler finder
vej ned mellem bygningerne.