Kurator 2016 - Dina Vester Feilberg

Mag. Art. Dina Vester Feilberg overtager i 2016 hvervet som kurator efter John Kørner, der pegede på hende som sin efterfølger. 

Dina Vester Feilberg, der til daglig er leder af kunsthallen Rønnebæksholm ved Næstved, glæder sig til projektets anden runde, hvor både danske og internationale kunstnere, vil bidrage til samlingen, som også tilføjes en skulptur. 

Dina Vester Feilberg har i sin kuratering valgt at fortsætte i det spor, som John Kørner lagde for Holbæk Art i 2014, og hun vil lige som ham fokusere på enkeltstående, markante kunstværker. 

Dina Vester Feilberg fortæller:

-Jeg har brugt en del tid på at fordybe mig i Holbæks historie. Den viden giver jeg videre til kunstnerne, men jeg vil samtidig lade det være op til dem selv, om de vil forholde sig stedspecifikt til den konkrete gavl eller mur. De arbejder så at sige på et oplyst grundlag. 

Det er vigtigt for Dina Vester Feilberg, at kunstnerne på denne måde stilles frit til at fortælle deres egen historie. Derudover har hun ønsket at samle en alsidig gruppe af kunstnere, der alle har et markant, visuelt udtryk. 

Alle kunstnerne er ligesom i 2014 anerkendte, etablerede navne, og flere af dem vil med Holbæk Art blive udfordret i forhold til deres sædvanlige praksis: 

-Blandt de nye kunstnere vil der både være nogen, der er vant til at arbejde i stort format, og andre der oplever opgaven som en stor udfordring, fordi de normalt arbejder med eksempelvis tegninger, akvareller eller keramik. Det giver dem nogle nye udfoldelsesmuligheder, som de opfatter meget positivt, fordi de kan udvikle deres praksis på en ny, inspirerende måde, fortæller Dina Vester Feilberg.