Holbæk Art og Holbæk Fonden fusionerer

På et fællesmøde den 1.10.2019 besluttede bestyrelserne for Holbæk Art og Holbæk Fonden at fusionere under navnet Holbæk Art for at udvikle og konsolidere arbejdet med kunst i det offentlige rum i Holbæk.

Der har gennem nogle år været to fonde i Holbæk, der begge beskæftigede sig med kunst i byrummet. Den ene er Holbæk Art, som siden 2014 har skaffet 27 værker til byen af anerkendte danske og internationale kunstnere. Den anden fond er Holbæk Fonden, som bl.a. har stået for det store værk af Michael Kvium på Ahlgade.

Da de to fonde har samme ideer og værdier har det været nærliggende at se på, om der kunne skabes et tættere samarbejde og hen over sommeren har der været en frugtbar dialog mellem formændene og bestyrelserne.

”Dialogen i sommer har været af en sådan karakter, at det åbenlyst var naturligt at indgå i et tættere samarbejde for at skabe tyngde og for at kunne tale med en stemme i forhold til omverdenen” udtaler Lene Floris, formand i Holbæk Art.

”Holbæk har behov for en stærk kulturaktør, så vi kan udvikle byen sammen – derfor ser vi det naturligt, at vi fusionerer”, fortæller Jess Jehl fra Holbæk Fonden

I fremtiden vil Holbæk Art fortsætte arbejdet med at fremme projekter, der udfordrer og udvikler vores by med kunst og arkitektur, med mødesteder og gerne med overraskelser og oplevelser, der skaber fællesskabsfølelse, og noget at tænke over.

 ”I en kommune og en by på Holbæks størrelse er det vigtigt at skabe synergi blandt kulturaktørerne, så det styrker det samlede arbejde for kunsten og byrummet. Vi har aldrig set os som konkurrenter, men ser det oplagt, at samle kræfterne” fortæller Lene Floris, Holbæk Art. ”Holbæk Art glæder sig over denne udvikling, som også er en konsolidering af det hidtidige arbejde” slutter Lene Floris.

For yderligere oplysninger kan Lene Floris kontaktes på 23657093 og Jess Jehl på tlf 26173220.

 

Med venlig hilsen

Lene Floris, Holbæk Art og Jess Jehl, Holbæk Fonden