Holbæk Art udgiver eget undervisningsmateriale

Folkeskoleklasser landet over får nu mulighed for at bruge Holbæk Arts værker som en del af deres dansk- eller billedkunstundervisning.

Formidlingen af samtidskunst til alle aldre har altid været en hjørnesten i Holbæk Arts arbejde. Siden 2014 har vi arbejdet lokalt på at styrke børn og unges kendskab til og glæde ved kunst i form af kunsteventen, YOUNG ARTist, og nu tager vi skridtet videre med gratis undervisningsmateriale, som folkeskolelærere kan downloade fra Holbæk Arts hjemmeside og bruge i undervisningen. Materialet er udviklet af Helena Notkin og Line Juel Petersen med støtte fra Kultur- & Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland og omfatter PDF’erne:

Follow the ARTline – målrettet undervisning i billedkunst – valgfag

Shhhh! Kunsten fortæller – målrettet undervisning i dansk og billedkunst på mellemtrinnet

Undervisningsmaterialet tager både udgangspunkt i værkanalyse og åbner op for en refleksion over, hvilket aftryk kunsten sætter på byen, og hvilken rolle kunst kunne spille på elevernes skole. Ligeledes indeholder materialet både skriveopgaver og kunstneriske opgaver, hvor der skal fotograferes, klippes og klistres.

Holbæk Art håber, at rigtige mange skoler vil tage materialet til sig, og modtager gerne feedback fra lærere, ligesom vi gerne modtager elevers kreative bud på løsninger af opgaverne. Vi står også gerne til rådighed for klasser, der måtte ønske en guidet rundvisning. Kontakt os på info@holbaekart.dk for mere information.