Nyt bestyrelsesmedlem

Museumsdirektør Lene Floris indtræder i Holbæk Arts bestyrelse her pr. 1 september. Hun afløser kunstrådgiver, Christina Wilson. Lene Floris har siden 2015 været direktør for Kunst & Historie under Københavns Kultur og Fritidsforvaltning, der omfatter Københavns Museum, Thorvaldsen Museum, Københavns Stadsarkiv og Nikolaj Kunsthal. Hun har dog både private og arbejdsmæssige rødder i Holbæk, hvor hun bor, ligesom hun gennem 10 år har været museumsleder for Holbæk Museum fra 1997-2008. Holbæk Art ser frem til at byde Lene Floris velkommen og drage nytte af hendes store erfaring.