Paraplyen over Holbæk Art skifter hænder

Efter seks år som bestyrelsesformand og daglig leder af Holbæk Art har Henrik Møller besluttet at træde tilbage for at overlade roret til nye kræfter, der kan bane nye veje for Holbæk Art.

I stedet for Henrik Møller træder Lene Floris til som formand. Lene Floris, der blev medlem af Holbæk Arts bestyrelse i 2017 , er kendt i byen som tidligere mangeårig leder af Holbæk Museum. Lene har været vicedirektør på Nationalmuseet og har senest siddet som direktør for Historie og Kunst i Københavns Kommune og dermed øverste leder for Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kunsthal, Københavns Stadsarkiv samt Københavns Museum. I dag er hun selvstændig og har dermed fået bedre råderum til at også at favne Holbæk Art.

Henrik Møller har været med til at stifte den selvejende institution Holbæk Art og ledet tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de første tre events i 2014, 2016 og 2018, samtidig med at han har passet sit job som ledelseskonsulent for en række kriseramte virksomheder samt bestyrelsesposter i en del virksomheder. Nu ser han frem til at få mere tid til familien.

Henrik Møller forsvinder ikke ud af Holbæk Art, men vil fortsat indgå i opgaveløsningen på linje med de øvrige frivillige, herunder deltage i arbejdet med at skaffe sponsorer i lokalsamfundet.

Henrik Møller udtaler: 
”Jeg er meget stolt over det store team af frivillige som ulønnet bærer Holbæk Art igennem år efter år. Der er utallige opgaver, der skal løses, og dem står jeg gerne til rådighed med at løse.

Det har været en fantastisk rejse. Jeg har arbejdet intenst med såvel kunstnere, kuratorer som vores frivillige, og det har både været utroligt berigende, men også utroligt hårdt. Jeg ser frem til at geare ned og lade stressen afløse af alle de gode oplevelser, som projektet rummer. 

Men som alle komplicerede projekter, så har også Holbæk Art og vores YOUNG ARTist behov for at blive nytænkt, så vi kan følge med tiden og fortsætte med at gøre Holbæk Art til et helt unikt projekt i Europa. Derfor er det på tide med et formandsskifte.”

Lene Floris udtaler: 
”Jeg er glad og stolt over at være blevet valgt til formand for Holbæk Art. Det er et imponerende og meget vigtigt arbejde, Henrik Møller har igangsat sammen med mange dedikerede og dygtige frivillige og samarbejdspartnere både i erhvervslivet, blandt kunstnere og med Holbæk Kommune. Jeg glæder mig til at blive en del af arbejdet sammen med den øvrige bestyrelse og alle involverede, så vi sammen kan udvikle Holbæk Art. Det er et fantastisk projekt, der både gavner byen og lokalområdet, ligesom det er med til at udbrede kunsten, hvor vi er i hverdagen, nemlig i det åbne byrum. Kunsten er tilgængelig for alle året rundt og hele døgnet, det er et godt koncept”

Lene Floris vil over de kommende måneder gradvist overtage arbejdsopgaverne fra Henrik Møller og dermed ledelsen af Holbæk Art.