Tag med Holbæk Art til Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder (VAK)

VAK består af en række værksteder drevet af kunstnere med det formål at stille produktionsfaciliteter og -kompetencer til rådighed for professionelt uddannede kunstnere, designere og arkitekter. Torsdag den 6. februar byder Holbæk Art indenfor på VAK kl. 17-19, hvor vi går på opdagelse i værkstederne sammen. Arrangementet er gratis for medlemmer af Kunstven, mens øvrige deltagere betaler 50 kr. til Holbæk Art, når vi mødes ved indgangen.

Adresse: Teglværksvej 22, 4450 Jyderup.

Læs mere om VAK her: http://vak-kunstvaerksteder.dk

Tilmelding til info@holbaekart.dk senest den 4. februar!

Læs VAKs beskrivelse af arrangementet her:

I VAKs værksteder er den første torsdag i måneden altid en støbedag. Det betyder at kunstnerne slider i det fra morgenstunden og ved frokosttid bliver de 100-200 kg flydende bronze hældt i formene. Det er kulminationen på en lang kunstnerisk proces, og det kritiske øjeblik hvor meget kan gå galt. Når kunstvennerne ankommer til VAK torsdag d. 6. februar, er bronzen kølet ned, værkerne er ved at blive hugget ud af formene og den første spænding udløst.

Kunstnerne der har noget med i denne støbning er: Malene Bjelke, Don John, Tina Karrebæk, Marianne Miller, Lisbeth Nielsen, Kasper Kjeldgaard og Benny Forsberg Jensen. Et par af dem vil fortælle lidt om netop de værker, som er støbt og deres øvrige praksis.

VAKs daglige leder vil være til stede og kort fortælle om værkstedernes historie og de udviklingsdrømme som ulmer. Desuden vil der være mulighed for at få en forståelse for den klassiske støbeteknik ”cire perdu” (tabt voks), som benyttes i værkstedet og i det hele taget få et indblik i nogle af de, ofte langvarige, processer, som den rumlige kunst skal igennem fra idé til endeligt værk.

Obs. Bronzestøbning er en meget støvet og beskidt affære, så ”fornuftig” påklædning og fodtøj vil være en fordel til dette arrangement.