Udvalg

 

 

Holbæk Art er drevet af frivillige kræfter. Arbejdet er opdelt i en række udvalg, med en styregruppe øverst til at koordinere planlægningsarbejdet.

 

Ved Holbæk Art 2016 er nedsat en styregruppe bestående af:

Lene Floris, Selvstændig rådgiver og formand for Holbæk Art.

Claus Olesen, Dir. Jyske Bank Holbæk.

Søren Brogaard, Dir.

Jens Ole Jakobsen, Apoteker Holbæk Elefant Apotek.

Mogens Christiansen, Dir. MC Kunstformidling.

Peter Ludvigsen, Dir. Ludvig Grafisk Design.

 

Styregruppen arbejder for, at Holbæk Art funderes og positioneres stærkt – lokalt såvel som nationalt og internationalt. Gruppen varetager den nære dialog og netværksskabelse – herunder med Holbæk Byråd, Holbæk Kommune, lokale organisationer, institutioner, personer og de udvalgte kunstnere. 

 

Til rådgivning om økonomisk forhold har styregruppen tilknyttet to erfarne revisorer: 

Henrik Brusgaard, direktør og revisor Dansk Revision der har ansvaret for registrering og bogføring.

Britt Steen, Statsaut. revisor i Revisorgården der står for den selvejende institutions revision.

 

Styregruppen modtager desuden IT-mæssig rådgivning fra Christian Pedersen.

  

Holbæk Arts udvalg:

 

Bygningsteknisk gruppe:

Denne arbejdsgruppe står for at udvælge og analysere en lang række mulige mure/gavle til Holbæk Art. 

Henrik Hastrup, varetager kontakt til kommunen.

Peter Haugaard og Jens Ole Jakobsen, varetager kontakt til murejerne.

Holbæk Art får desuden uvurderlig hjælp fra EUC NVS’s afdeling for maleruddannelsen, som er trådt til og har tilbudt at gennemføre alle de nødvendige forarbejder som skal til for at murene er helt klare når kunstnerne møder op for at udføre deres værk. 

 

PR/Kommunikationsgruppe:

Denne arbejdsgruppe er ledet af Jakob Schiøtt i tæt samarbejde med en række specialister i form af:

Line Bigum Marqvertsen, webmaster, nyhedsbrevsredaktør og SoMe-ansvarlig plus diverse tekst- og fotoopgaver.

Peter Ludvigsen, ansvarlig for grafik plus diverse fotoopgaver.

Mogens Christiansen, ansvarlig for tilrettelæggelse af rundvisninger.

Mikael Vester

  

Sponsorgruppen:

Holbæk Arts sponsorgruppe er opdelt i to fokusområder:

Ansøgninger til større offentlige og private fonde varetages af Mogens Christiansen.

Arbejdet med lokal fundraising ledes af Søren Brogaard.

Arbejdsgruppen for lokal fundraising består desuden af følgende frivillige hjælpere:

Flemming Thorslund

Jan Thomassen

Erik Bohn

Jørgen I. Jensen

Jesper Jensen

Thomas Stoltz

John Larsen 

Henrik Møller

 

Styregruppen yder ligeledes et stort opbakningsarbejde omkring sponsorsøgningen.

 

Juridisk arbejdsgruppe:

Advokat Steen Christiansen varetager det juridiske arbejde for Holbæk Art.

Gruppen har fået stor bistand omkring udformningen af vedtægter for Den Selvejende Institution Holbæk Art fra HORTEN advokatfirma i København samt på det mere praktiske, kontraktlige plan vedr. kunstnere og kurator fra Jens Erik Sørensen, tidl. Direktør for Kunstmuseet ARoS i Aarhus og idag direktør for kunstudstillingscentret Copenhagen Contemporary.

 

Arbejdsgruppe for YOUNG ARTist:

Arbejdet med planlægning og afholdelse af Young Artist varetages af:

Michael Nielen, forstander på Kunsthøjskolen i Holbæk.

Helle Martens

Desuden bistår kunsthøjskolens øvrige personale med den praktiske afvikling. 

 

Teknikgruppen:

Aftaler omkring lifte, belysning, stilladser og lignende vartages af Hans Ravn.