YOUNG ARTist

Lige fra starten har det været Holbæk Arts vision at formidle den særlige kunstoplevelse i vore mange værker i Holbæk bymidte videre til vore børn og unge. Det er vores ønske at alle borgere i Holbæk - voksne såvel som børn - møder kunstnere, værkerne, og ikke mindst kommer til at se deres by på en ny måde.

Derfor inviterer Holbæk Art i samarbejde med Kunsthøjskolen i Holbæk hvert andet år til billedkunstugen YOUNG ARTist for børn og unge. Her bliver alle skoler i regionen inviteret til at deltage i en temadag om forskellige aktuelle emner. Med udgangspunkt i værkerne fra Holbæk Art får eleverne mulighed og tid til at tænke frit og fordybe sig i nogle kunstneriske problemstillinger. På denne måde håber vi at kunne bidrage til nogle diskussioner og undervisningsforløb om kunst i det offentlige rum og samtidskunstens betydning for det samfund vi lever i.

Temaer for YOUNG ARTist var:

2014 – Vis din by – hvordan kan vi skabe plads til fællesskaber

2016 – Mit drømmehus - en refleksion over det liv og de drømme vi har

2018 - Mennesket og teknologien – Tegn, mal eller byg et maskinmenneske som kan noget andet end du og jeg.