Undervisning

Follow the ARTline

Kære underviser i Billedkunst – valgfag,

Hvad sker der, når byrummet bliver indtaget af samtidskunst? Hvilke indtryk, udtryk og aftryk sætter kunsten på byen? Og hvad nu hvis kunsten indtager jeres skole? Hvilke indtryk, udtryk og aftryk vil dine elever sætte på skolen?

I forløbet Follow the ARTline indgår:

  • Oplevelse af samtidskunst i byrummet
  • Forskellige værkåbningsmodeller til billedanalyse
  • Planlægning og fremstilling af en miniARTline på egen skole

Undervisningsmateriale: Follow the ARTline

Lærervejledning: Follow the ARTline

Shhhh! Kunsten fortæller

Kære underviser i Dansk og Billedkunst på mellemtrinnet,

I forløbet Shhhh! Kunsten fortæller tager du eleverne med på tur i byrummets samtidskunst og anvender spændende værkåbningsmodeller til analyse af værkerne. Tilbage i klassen skal dine elever viderebearbejde deres oplevelse af værkerne gennem fremstilling af et digt, en novelle, eller et eventyr, som slutteligt kan gøres til medrivende lydfortællinger.

Shhhh! Det er kunsten (og dine elever), der fortæller…

Undervisningsmateriale: Shhhh! Kunsten fortæller

Lærervejledning: Shhhh! Kunsten fortæller