YOUNG ARTist

Lige fra starten har det været Holbæk Arts vision at formidle den særlige kunstoplevelse i vore mange værker i Holbæk bymidte videre til vore børn og unge. Det er vores ønske, at alle borgere i Holbæk – voksne såvel som børn – møder kunstnere, værkerne, og ikke mindst kommer til at se deres by på en ny måde.

Derfor inviterer Holbæk Art, i samarbejde med Kunsthøjskolen i Holbæk, hvert andet år til billedkunstugen YOUNG ARTist for børn og unge. Her bliver alle skoler i regionen inviteret til at deltage i en temadag om forskellige aktuelle emner. Med udgangspunkt i værkerne fra Holbæk Art får eleverne mulighed og tid til at tænke frit og fordybe sig i nogle kunstneriske problemstillinger. På denne måde håber vi at kunne bidrage til nogle diskussioner og undervisningsforløb om kunst i det offentlige rum og samtidskunstens betydning for det samfund, vi lever i.

Temaer for YOUNG ARTist var:

2014: Vis din by – hvordan kan vi skabe plads til fællesskabe

2016: Mit drømmehus – en refleksion over det liv og de drømme, vi har

2018: Mennesket og teknologien – tegn, mal eller byg et maskinmenneske, som kan noget andet end du og jeg

2020: Grundet corona kunne YOUNG ARTist ikke afholdes.