En julehilsen fra Holbæk Art

Kære venner af Holbæk Art

Her inden jul vil jeg gerne sende jer en kort beretning om året, der gik, samtidig med en stor tak til alle frivillige, kunstvenner og samarbejdspartnere for jeres hjælp og støtte.

Som de fleste ved, skete der en del forandringer i Holbæk Arts bestyrelse. Med en ny forperson og næstforperson, en ny kasserer og nye ansvarsområder for nogle af bestyrelsesmedlemmerne var det nødvendigt, at vi samledes og formulerede vores visioner for de kommende år.

Holbæk Art byder på en samling af 37 kunstværker, som er en naturlig og værdsat del af byrummet. Det er en stor fortjeneste af alle aktive frivillige og samarbejdspartnere af Holbæk Art i de sidste 10 år, at det er lykkedes, at kunsten og byen er vokset tættere sammen. Husenes vægge fungerer som lærred for malerierne, og værkerne giver husene og omgivelserne ny værdi. Denne værdi skal vi bevare og forsvare i den kommende tid. Ikke kun rent fysisk ved vedligeholdelse af vores værker, men også politisk ved at insistere på, at vi også i fremtiden har brug for perspektivering af vores by og vores liv gennem kunst i det offentlige rum.

I en tid med knappe økonomiske ressourcer og fordelingskampe om de begrænsede kulturpuljer er det vigtigt, at Holbæk Art kan samle mange engagerede borgere for at bidrage til byens kulturliv. Et vigtigt samlingspunkt er vores rundvisninger, som stadig tiltrækker mange interessenter med meget forskellige baggrunde. Tak til vores rundvisere, som sørger for, at vi fortsat taler om kunst. Også vores tilstedeværelse på de forskellige digitale platforme er vigtig i vores forsøg på at nå ud til flest mulige borgere. Tak til jer, der utrætteligt holder os opdateret. Og ikke mindst tak til alle de frivillige og samarbejdspartnere fra andre kulturinstitutioner i byen, der støtter os på mange måder.

Restaurering af Eske Kath

Som vores første større projekt i 2024 planlægger vi en restaurering af Eske Kaths maleri ved Bysøpladsen. Værket, som ejes af kommunen, var i sin tid ikke tænkt som et permanent værk, og vi må desværre konstatere, at det gradvist forfalder. Mange holbækkere elsker dette store farvestrålende maleri, og vi håber, at vi kan engagere mange borgere og byens erhvervsliv i at støtte op omkring renoveringen.

I samarbejde med Observatoriet Brorfelde vil vi i løbet af foråret kuratere syv forskellige “møbelobjekter,” som skal stå langs Brorfeldes stier. Vi glæder os til at offentliggøre navne på de involverede kunstnere/designere/arkitekter i starten af 2024.

Selvom Holbæk Art efterhånden er en etableret institution i byen, bliver det sværere og sværere at generere den nødvendige økonomiske støtte til vores store projekter. Det bliver en vigtig opgave for både bestyrelsen og alle venner af Holbæk Art at arbejde på, at vi også i fremtiden kan være en vigtig aktør i byens kulturliv med forhåbentlig endnu flere kunstværker i det offentlige rum.

Endnu engang tak til alle, som engagerer sig i Holbæk Art – byen har brug for os!

Med de bedste ønsker om en glædelig Jul og et mere fredfyldt Nytår.

Michael Nielen
Forperson Holbæk Art