Holbæk Art får driftstilskud

Holbæk Art er bevilget 200.000 kr. i årligt driftstilskud fra Holbæk Kommune til og med 2023.

Formand for Holbæk Art, Lene Floris, udtaler: Holbæk ART ser frem til at fortsætte det store frivillige og professionelle arbejde med at formidle kunst og skaffe ny samtidskunst på gavle og vægge i byrummet. Som bestyrelsesformand glæder jeg mig over, at den store indsats anerkendes af Holbæk Kommune. Det er et meget vigtigt klap på skulderen, som også betyder, at Holbæk Art kan søge fonde til nye værker.
Med driftsstøtten kan vi de næste par år sikre, at de mange værker formidles og bevares samt at samlingen udvikles, så nye kunstnere kan inviteres til Holbæk til glæde både for byens borgere og byens gæster.