Alexander Tovborg

Bocca Baciata

Alexander Tovborg sætter i værket ”Bocca Baciata” (Den kyssede mund) fokus på dinosauren, som han spinder en mytologisk billedfortælling om. Den handler om den kunstneriske skabelsesproces.

Myten placerer dinosauren i en Holbæk-kontekst og trækker samtidig på elementer fra folkeeventyret. Under et besøg til de hundrede hellige kilder, der ligger omkring byen møder kunstneren en dinosaur og forelsker sig. Dinosauren kalder kunstneren ved navn og kysser ham flere gange, mens han nøgenbader i kilden, inden han tager hen til Ahlgade og maler sit værk på ”et sekund”.

Dinosauren indgår i et større, semiabstrakt motiv og er afbildet to gange over hinanden. Figurerne er ikke skarpt adskilt fra baggrunden og glider sammen med himlen/jorden, bjerget og stjernerne i et ornamentalt mønster i stærke farver.

Regnbuen, der traditionelt forbinder menneskenes og gudernes verden, er foruden at være dinosaurens ryg også en portal, der kan symbolisere en overgang eller en rite lig den dåb eller renselse, kunstneren gennemgår, inden han skaber værket.

At kunstneren modtager skaberkraften eller kreativiteten gennem et kys, understreges af værkets titel, som refererer til et ordsprog fra Boccacios renæssanceværk Dekameron: ”Munden der blev kysset, mister ikke sin kraft, ja den fornyr sig selv på samme vis som månen”.

Alexander Tovborg er født i 1983 i København. Han bor og arbejder i København.