Caitlin Keogh

Ribands For a Wall, 2021

Skitse af værk som grundet COVID-19 udføres i foråret 2021.

Caitlin Keogh er uddannet maler. Hun har en baggrund som teknisk illustrator og en stor interesse for kunsthistorie, funktionelt design og udsmykningshistorie. I sine værker puster hun ofte nyt liv i dekorative elementer som kvaster, reb, broderi og vinranker, der fremstår tvetydige og symbolsk ladede. Det er også tilfældet i Ribands For a Wall. På den grå, slidte mur gemt væk i Markedsgade danser bogstaver fra et ornamenteret 1500-talsalfabet. Her udfordrer Keogh forventningen til gavlmaleriet og skiltetraditionens klare læsbarhed, idet de blidt farvede bogstaver skifter mellem noget vi genkender og abstrakte former. Værket er i lige så høj grad en afbildning af dekorative og flydende bånd som af tekstelementer. Keogh retter vores opmærksomhed mod bogstavernes visuelle udtryk frem for den betydning, de former gennem ord. På gavlen, som let kunne have har været brugt som reklamesøjle, præsenterer Keogh et udtryk, der netop ikke er bøjet i neon, men levner plads til flertydigheden.

Caitlin Keogh er født i 1982 i Anchorage, Alaska. Hun bor og arbejder i New York.