Charlie Roberts

Jungle Boogie

I Charlie Roberts værk “Jungle Boogie” ses en kvindeskikkelse i en broget fantasiverden af takkede bølger og et mylder af væsner, som er stablet ovenpå hinanden og ikke efterlader nogle tomme felter. Her er bl.a. en søstjerne, fisk, fantasivæsner, en salamander og tre ansigter/masker med horn i panden, jokerhat og næse-horn, som stikker deres hoveder inden for i rammen.

Værket er fyldt med bevægelse og malet i grønne, blå og lilla pangfarver. Den surfende shortsklædte kvinde på det irgrønne surfboard skriver sig ind i rækken af kunstnerens kvindestudier, og har lige som værkets andre elementer, en ornamental
funktion med bølgende hals og lange slyngede arme, der vikler sig gennem værkets brogede flade.

Motivet leder tankerne hen på både Marc Chagalls drømmende fantasiuniverser, Henri Matisses dansere, ja, sågar af byzantinske og ægyptiske værker, men hverken indhold eller referencer formidler et tungt og ladet symbolsprog – for kunstneren ærinde er at skabe en let og legende magiske verden.

Charlie Roberts er født i 1983 i Kansas, USA. Han bor og arbejder i Oslo, New York og Los Angeles.