Kaspar Bonnén

Gør det venligst

”Frihed”, ”Værdi”, ”Vækst”, ”Lykke”, ”Ansvar”, ”Samfund” og ”Orden” er de halvt udviskede budskaber på et udsnit af de rektangulære, sorte pastelplettede plakater på Kaspar Bonnéns vægmaleri. Plakaterne er forskudt i flere lag, og vinduerne som ligger i bygningens yderste lag og er indarbejdet i værket, og dækker i nogle tilfælde for plakatmylderet.

De valgte gloser sætter fokus på nogle af de grundvilkår, det moderne menneske kæmper med i et præstationsstyret, rationelt samfund, hvor frihed og lykke er i mindretal overfor politikernes og erhvervslivets typiske slaggloser som: orden, vækst,
værdi og ansvar.

Med værkets titel ”Gør det venligst” opfordrer Bonnén os til at huske vores indflydelse på verdens gang. ”Vi” er folket, som i værket er repræsenteret af de opstrakte arme i maleriets bund, kun synlige med deres hænder og arme. Nogle holder ’demonstrations’- plakater, andre rækkes opad med en synkende fornemmelse, mens andre igen er knyttede eller stiliserede, så de ligner boltnøgler eller værktøj.

Kaspar Bonnén er født i 1968 i København. Han bor og arbejder i København.