Martin Aagaard Hansen

Caged Flowers

Martin Aagaard Hansen kunstneriske udgangspunkt er som oftest en observation fra virkeligheden; et møde med et menneske eller et visuelt indtryk fra hverdagen, noget der har sat sig spor. I det færdige værk er det oprindelige udgangspunkt formet, nedbrudt og bearbejdet, så det med kunstnerens ord, leveres som et langt mere kryptisk og indadvendt produkt.Det gør sig også gældende i Caged Flowers (indespærrede blomster) som er inspireret af en gåtur lidt uden for Holbæk. Her mødte Aagaard Hansen en ældre kvinde, der var i gang med at plante en stor og frodig blomsterhave. De faldt i snak, og kunstneren blev vist rundt i haven, mens hun udfoldede sin glæde ved de forskellige typer blomster. Til hans overraskelse placerede hun nogle sammensvejsede metalbure ned over blomsterbedene. Hun forklarede, at hun var bange for at fugle og katte ville ødelægge blomsterne. I Blegstræde har Aagaard Hansen malerisk udforsket det paradoks, han fandt i at indhegne noget fritvoksende og levende. Et paradoks han også ser spejlet i opbevaringen af mennesker i en flygtningelejr, hvor livet leves på trods af de begrænsende rammer. Blomsterne skiftevis indgår i og træder frem i den abstrakte masse, der omslutter dem; Blomsterne, der higer efter solen, og buret der som et net holder på hele motivet søger mod hinanden i de blå nuancer. Kunstnerens flakkende, rastløse streg mod burets struktur får lov til at pulsere som modsatrettede bevægelser, hvilket skaber et dynamisk og abstrakt landskab.

Martin Aagaard Hansen er født i 1988 i Odense. Han bor og arbejder i København.

Se et interview med Martin Aagaard Hansen her: