Michael Nielen er ny forperson for Holbæk Art

På det konstituerende bestyrelsesmøde d. 20. april blev Michael Nielen valgt som ny forperson for Holbæk Art.

Michael udtaler: ”Først og fremmest vil jeg sige tak til vores forhenværende forperson Lene Floris og alle de andre frivillige som har videreudviklet Holbæk Art til en kulturinstitution med solid forankring i byen. Vi vil også i fremtiden arbejde for at skabe økonomiske og logistiske rammer til kunstværker der kan perspektivere vores by. Vores lokale kulturliv har ved siden af et velfungerende foreningsliv med mange frivillige brug for at blive udfordret af kunst, skabt af professionelle kunstnere. Om det bliver flere gavlmalerier eller værker der arbejder med andre medier og placeringer skal vi diskutere i den nærmere fremtid. Jeg glæder mig til et godt samarbejde med resten af bestyrelsen og alle dem, der engagerer sig på anden vis i Holbæk Art. Vi vil fortsat arbejde sammen med mange andre kulturaktører og byens erhvervsliv og håber at vi i fællesskab kan bygge videre på det fundament Holbæk Art har skabt i løbet af de sidste 10 år.”

Holbæk Arts nye bestyrelse består af: Michael Nielen (forperson), Marianne Magnussen (næstforperson), Jan Thomassen (kasserer), Christina Krzyrosiak Hansen, Mogens Christiansen, Jakob Schiøtt, Camilla Middelboe Larsen.