Nyheder

Skrevet: man, 14/01/2019 - 18:50

Holbæk Art har traditionen tro altid været afholdt i sensommeren, men det bliver der lavet om på i 2020, hvor Holbæk Art flytter om på den anden side af sommerferien og lægger sig i ugen op til Skvulp. Holbæk Arts nye strategiplan er netop præsenteret for Kultur- og fritidsudvalget i Holbæk Kommune, og udvalget tog positivt imod planerne. Holbæk Art håber, at de positive udsagn senere på året kan omsættes til en konkret bevilling, som kan hjælpe projektet på vej mod syv nye værker, som er målet for 2020. 

Holbæk Art vil gerne understrege, at vi på ingen måde er fusioneret med Skvulp. Holbæk Art er stadig en selvstændig event med egen organisation, formål og visioner, men vi håber, at vi ved at lægge eventen lige før Skvulp kan nyde godt af al den opmærksomhed, der er rettet mod Holbæk by i den periode, så flere borgere og kultur-turister vil tage del i Holbæk Art-eventen. Og samtidig er det klart signal om, at vi samarbejder og spiller sammen med andre kulturaktører i byen. Det er nemlig også en del af den nye strategi.

 

 

Skrevet: man, 17/12/2018 - 14:09

I 2018 blev der tilføjet 6 nye markante kunstværker til Holbæk Arts samling, men året bød også på utallige andre begivenheder.

Der har i år været ekstra meget fart på for de efterhånden 70 lokale frivillige, der er Holbæk Arts rygrad. Året startede ud med de populære aftenrundvisninger til de 14 belyste værker, der i vinterhalvåret afløser Holbæk Arts almindelige rundvisninger og frokostrundvisninger. Samtidig var årets kurator Maria Kjær Themsen i tæt dialog med årets kunstnere om at forberede deres værker til sommerens store begivenhed. Flere murejere havde til stor glæde for Holbæk Art valgt at stille deres gavle til rådighed for vores værker, og opgaven med at finde de rette mure til de rette værker var særligt spændende i år. Maria Kjær Themsens og kunstnernes blik for det nyskabende i samtidskunsten bragte nemlig både muslinger, neonlys, penduler, svanetræf, konfetti og fugeriller til bybilledet, og de fik alle en plads, hvor de kommer til deres fulde ret i samspil med omgivelserne. Alle de nye værker er sammen med de forrige års værker præsenteret i det store 80 siders kunstkatalog, der udkom i november, og som vi håber vil ende under mange juletræer i år. Young Artist blev igen i år en succes med deltagelse fra over 300 børn, og to klasser blev efterfølgende præmieret med spændende udflugter for deres kreative fortolkning af temaet “Mennesket og teknologien”.

2018 var også året, hvor vi sagde farvel til Holbæk Arts grundlægger Henrik Møller på formandsposten. Han fortsætter glædeligvis som frivillig og vil også i fremtiden give en hånd med, når der skal findes sponsorer. Den nye formand Lene Floris er nu sammen med den øvrige bestyrelse kommet godt fra start med en ny strategi frem mod 2020.

Om hjørnet venter 2019, og det kommer ikke til at gå stille for sig. Vores mangeårige sponsor Plus-Plus har allerede doneret 10.000 kr. til belysning i det nye år, men der skal også skaffes finansiering til næste Holbæk Art-event, og vi håber, at de 60 sponsorer og donatorer, der støttede op om os i 2018, fortsat vil give os en håndsrækning. Vi håber også, at flere nye sponsorer kommer til. Du kan også hjælpe Holbæk Art godt på vej mod 2020 ved at sprede ordet om os, like vores opslag på Facebook – fortæl om vores rundvisninger, gør potentielle sponsorer opmærksomme på os, og forbliv den gode ven af Holbæk Art, som du har været i 2018. Varm tak til alle.

Se vores julevideohilsen her: http://www.holbaekart.dk/videogalleri

Glædelig jul og godt nytår fra Holbæk Art!

 

 

Skrevet: fre, 14/12/2018 - 12:32

Nu kan Holbæk Arts kunstkatalog også købes hos vores venner på Holbæk Museum. Kunstkataloget har fået en fin plads på disken, blandt alle de andre lækre sager, som museumsbutikken sælger. Kig forbi, køb et kunstkatalog og lad dig inspirere af alle de andre spændende ting, som Holbæk Museum har at byde på.

 

 

Skrevet: ons, 12/12/2018 - 13:26

Af Lene Floris, formand for bestyrelsen i Holbæk Art

Efter et par måneder som formand for Holbæk Art, hvor jeg har fået god introduktion af tidligere formand Henrik Møller og den øvrige bestyrelse, er tiden nu inde til at kigge frem mod den næste store event i 2020.

I november holdt bestyrelsen det første møde efter formandsskiftet, og en række nøglepersoner var indkaldt til en drøftelse af visioner og organisatoriske mål for fremtiden. Helt overordnet er der bred enighed om, at det er vigtigt, at vi bygger videre på erfaringer, og de mange flotte resultater, der er opnået hidtil.

Demokratisk ”museum” uden vægge og med fri adgang til samtidskunst

Set fra min stol er de anbefalinger fra 4 kulturpersonligheder, som Holbæk Art fik med på vejen i 2014-16, stadig inspirerende og rammer plet i forhold til vores ønskedrømme. Jens Erik Sørensen, tidligere direktør for Aros, kaldte Holbæk Art for Danmarks mest demokratiske museum med gratis adgang og åbent for unge som ældre, åbent alle døgnets 24 timer. I stedet for at bruge penge på mursten og nybyggeri anvender Holbæk Art byens vægge og rum som permanent udstillingssted. Og som kunstneren John Kørner formulerede det, så giver den frie adgang til værkerne en direkte og uafgrænset dialog mellem borger og samtidskunsten, ”både på borgerens - men også på kunstens præmis – for værkerne er allestedsnærværende og taler til en, om man vil det eller ej”. Direktøren for Statens Museum Kunst, Mikkel Bogh og tidligere rektor for Det kongelige Danske Kunstakademi Sanne Kofoed Olsen har hver især lagt vægt på den særlige konstellation af professionalisme og lokal entusiasme, der mødes i det særlige udstillingsformat som Holbæk Art udgør. Jeg kan kun tilslutte mig de fire anbefalingers indhold og vil blot tilføje, at Holbæk Art skal være endnu mere kendt og elsket af Holbæks borgere og skal fortsætte på det høje faglige kunstneriske niveau. Vi skal formidle og synliggøre den eksisterende kunst og skabe ny kunst i byens rum.

Børn og unge - og byens borgere og gæster

Vi vil arbejde med at målrette vores aktiviteter i forhold til alle kommunens borgere, herunder børn og unge i projektet Young Art og på andre måder, gerne i nye undervisningssammenhænge og måske i nye boligområder. Kan vi fx etablere en gruppe af unge ambassadør?

Også de mange (kultur)turister, der besøger Holbæk, hvad enten de er på sommerhusferie i Odsherred eller kommer rejsende til byen med Holbæk Art for øje, vil vi forsøge at henvende os til. Der er grund til at udbrede det gode budskab om den tilgængelige samtidskunst til mange flere.

I den kommende tid ajourfører vi Holbæk Arts vedtægter, og gennemgår forskellige administrative opgaver, så vi er klar til at præsentere den nye kurator, tidsplan, kommende aktiviteter, strategi for fundraising, partnerskaber og kommunikation straks i det nye år. Vi inviterer i første kvartal til en oplysende og hyggelig aften for sponsorer, interessenter og frivillige på Kunsthøjskolen i Holbæk. Mere information følger.

Vi glæder os til, at Holbæk Art også i fremtiden kan bidrage til at brande Holbæk som en kulturby – sammen alle de øvrige kulturaktører i kommunen og regionen.

Til slut et par ord om mig selv og mit hidtidige virke

Jeg har i over 25 år haft æren og fornøjelsen af at stå i spidsen for forskellige selvejende, statslige og kommunale museer og kulturinstitutioner. I 11 år var jeg leder af Holbæk Museum, den kulturhistoriske vidensbank i Holbæk Kommune, og siden var jeg vicedirektør på Nationalmuseet med ansvar for forskningen og formidlingen og de mange afdelinger ude i landet i næsten 7 år. Senest var jeg museumsdirektør i Københavns Kommune. Her skabte jeg sammen med dygtige ledere og medarbejdere enheden ”Historie & Kunst” som består af Københavns Museum, Københavns Stadsarkiv, Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kunsthal og det nyskabende historiske Makerspace Storm20. I min tid som direktør har samarbejdet med forskellige fonde og Københavns Kommune skabt finansiering af flere meget store projekter (i alt ca 300 millioner kr.) Jeg fik også i København udbygget mit faglige netværk via samtidskunsten i Nikolaj Kunsthal og udviklingen af Thorvaldsens Museum, som er Danmarks ældste kunstmuseum.

I Holbæk Art får vi brug for en fortsat god dialog med omverdenen: via kurator med kunstnerne, med frivillige og sponsorer og særligt vil jeg selv sammen med den øvrige bestyrelse arbejde med fonde og offentlige myndigheder, for at økonomien til nye værker og drift kan tilvejebringes. Vi kan være særligt stolte over den særlige kombination her i Holbæk, hvor erhvervsliv, offentlige midler og fonde spiller sammen – og hvor frivillige og professionelle mødes i samarbejde.

På den mere formelle bane: Min uddannelsesmæssige baggrund er en magistergrad i europæisk etnologi fra Københavns Universitet samt en master i offentlig ledelse fra CBS. Desuden har jeg modtaget diverse kulturpriser og er Ridder af Dannebrog. Jeg er/har været medlem af mange bestyrelser, bla. stod jeg i 2005 i spidsen for dannelsen af de danske museers samlede interesseorganisation, ODM, og var dens første formand til 2008. Så jeg er vant til og glad for at yde en indsats i fællesskabets tjeneste.

Efter at have boet i København i tre år er vi flyttet tilbage til vores dejlige Bedre Byggeskik-hus i Holbæk, hvor jeg i efteråret 2018 har etableret min egen virksomhed som selvstændig rådgiver i forandringsprocesser og fundraising især inden for kultursektoren. Jeg er desuden foredragsholder og forfatter til bøger og artikler bl.a. om ledelse og bygnings- og havekultur, se også www.lenefloris.dk

Jeg frem til det fortsatte arbejde for og med Holbæk Art sammen med frivillige, sponsorer, kurator og kunstnere og alle andre interessenter og sponsorer.

På gensyn på gaden, i byen, på Facebook og ved arrangementer!

Venlig hilsen og rigtig glædelig jul!

Lene Floris

 

 

Skrevet: tir, 11/12/2018 - 21:51

En af Holbæk Arts allermest trofaste sponsorer, den lokale Gazelle-virksomhed PLUS-PLUS har sendt Holbæk Art en tidlig julegave. PLUS-PLUS har siden Holbæk Arts begyndelse støttet projektet økonomisk, men også med PLUS-PLUS-brikker til Young Artist, som Holbæk Art efterfølgende har doneret videre til lokale skoleklasser. Nu har PLUS-PLUS igen åbnet for gavesækken i form af et generøst sponsorat på 10.000 kr. til Holbæk Arts arbejde med at få lys på flere værker i 2019. Vi takker for den dejlige julegave.

 

 

Skrevet: tir, 27/11/2018 - 19:40

I går blev Holbæk Arts forhenværende formand Henrik Møller ringet op af P4. De ville gerne høre ham fortælle om det nye kunstkatalog, og hvordan det er et fantastisk samkog af de tre Holbæk Art-events, som han har været formand for. Henrik Møller fortæller om sin stolthed over både projektet og kataloget, hvorfra det er umuligt at vælge et yndlingsværk. Men der er dog særligt et værk, som gør ham særligt stolt. Hør hvad det er for et værk i interviewet der ligger i videogalleriet her på siden. 

 

Skrevet: ons, 21/11/2018 - 16:13

Bog og Idé i Smedelundsgade har meldt sig på banen af forhandlere, der gerne vil sælge Holbæk Arts kunstkatalog. Vi har straks sendt en stak afsted til butikken og håber, at der vil ryge rigtig mange kunstkataloger ned i indkøbstaskerne, når der købes ind til julegaver, mandelgaver, værtindegaver og alle de andre gode anledninger, julen har, til at give hinanden noget særligt.

 

 

Skrevet: lør, 03/11/2018 - 11:40

Kom på aftenrundvisninger til Holbæk Arts belyste værker vores mest populære rundviser, Mogens Christiansen, der blev kendt efter Holbæk Arts medvirken i Smagsdommerne på DR, hvor dommerpanelet gav ham deres varmeste anbefalinger. Hele 13 værker har fået installeret professionel belysning, så de står fantastiske smukke i aftenmørket, og så har vi jo også ét værk, der lyser helt af sig selv, og som først kommer til sin ret, når det er rigtig mørkt. Vi glæder os til at se dig den 6. november eller en af de øvrige tirsdage, hvor turene afgår fra Æglageret. Prisen er kun 50 kr., som betales ved fremmøde på dagen. Børn er gratis ifølge med en voksen. 

Læs mere her: http://www.holbaekart.dk/aftenrundvisninger

Se en videopræsentation af aftenrundvisningerne i videogalleriet.

 

 

Skrevet: fre, 02/11/2018 - 11:37

Kataloget er 80 siders gennemgang af alle Holbæk Arts 27 kunstværker, lige fra de første 13 værker, som John Kørner bragte til byen i 2014, til årets banebrydende værker, som Maria Kjær Themsen både har stået for kurateringen af, men også personligt har skrevet om til dette kunstkatalog. Hele kataloget er fyldt med smukke fotos, både af de færdige værker, men også en række spændende procesbilleder fanget af Holbæk Arts frivillige og det dygtige team af fotografer fra iso4300. Vores grafiske designer Peter Ludvigsen har skabt det grafiske layout.

Kataloget er også et statement om, at i Holbæk har vi faktisk en del at være stolte af. Holbæk Art vil sætte Holbæk på kunstens landkort, og som alle udstillinger med respekt for sig selv kræver det et professionelt udført kunstkatalog. Al indtægt fra salget af kunstkataloget går til Holbæk Arts arbejde for at skabe endnu mere kunst i byrummet i 2020.

Så køb kataloget som mandelgave, værtindegave, som gave til dig selv, til dem, der elsker kunst, eller dem, som bare elsker Holbæk. Eller hvad med at give kataloget som firmajulegave til dine forretningspartnere og vise, at Holbæk er en by at være stolt af?

Kataloget kan købes hos Æglageret eller Storkfelt Bog og Idé for 149 kr. Vil du gerne have kataloget tilsendt med posten, er det også en mulighed mod et portotillæg. Ønsker du at få kataloget tilsendt, eller ønsker du at lægge en større bestilling, så skriv til os på info@holbaekart.dk så vi kan aftale nærmere.

Se en videopræsentation af kunstkataloget i videogalleriet.

 

 

Skrevet: man, 15/10/2018 - 14:22

Holbæk Art har netop sendt vores hidtil største og flotteste kunstkatalog i trykken. Vi glæder os helt vildt til at se det færdige resultat, og til at dele det med jer. Årets katalog kommer til at indeholde en gennemgang af alle kunstnere og deres værker fra alle år samt en masse andet spændende indblik i projektet Holbæk Art. Mere info følger, når kataloget er salgsklart.

Se et foto af det nye katalog under menupunktet Shop.