Anders Bülow

The Sensual World

Som en strandbund efter en nat med bølger former Anders Bülows mønstre sig på fladen i riller og fordybninger.
“Den sanselige verden” hedder det store maleri, der strækker sig over hele seks betonplader, som er fæstnet på det tidligere Administrationscenter – magtens tidligere epicenter – der nu huser et Jobcenter. Selve placeringen handler derfor også på
sin egen måde om den enkeltes plads i det større billede (som en rille i universet), forholdet mellem de store strukturer, og vores eget lille liv.

Mønstrene på betonpladen er skabt med mørtel og tandspartel. Det er helt lavpraktisk. Men effekten er utrolig sanselig, idet fladen aldrig er statisk, men opleves som en vibrerende, levende flade – dels på grund af de varierende mønsterdannelser, og dels på grund af farvernes forskellige tæthed. Malingen er sprøjtet på, og malerstøvet har nogle steder lagt sig helt fint, andre steder mere dybt i rillerne. Derfor vil maleriet ændre karakter, alt efter hvorfra beskueren oplever det – og når man bevæger sig, vil værket tilsvarende ændre sig, ligesom dagens vejrlig vil spille en rolle for oplevelsen af værket. Noget vil oplyses, andet vil forblive i skygge. Der er intet i verden, der står stille, det statiske er en illusion.

Anders Bülow er født i 1981 i Thyholm. Han bor og arbejder i København.