Julie Sass

Light Matter og Arkitektonisk Vignet

Julie Sass har med sit abstrakte formsprog skabt to værker der begge behandler murfladen dynamisk og inddrager dele af den omkringliggende arkitektur som aktive med-komponenter.

Værkets “Light Matter” ydre ramme er et rundet, stående rektangel. Inden for dette ses fire, delvist overlappende figurer.
Bagved og nedenunder formerne, er der en antydning af den ene figurs ’skyggebillede’. Farver og strukturer er mættede og mørke med vekslende transparens, mens felter i cyanblåt og guld fremtræder forskelligt alt efter solens påvirkning af fladen.
I værkets logik, konkurrerer formerne indbyrdes om opmærksomheden og udgør samtidig et dynamisk hele.

På bygningens nordside bliver stregtegningen “Arkitektonisk vignet” tydlig, når man går op strædet fra Holbæk Havn. Det er i sin ydre form et stående rektangel, indenfor hvilket motivet er strøget op med en håndholdt bevægelse i skarpe teglstensfarver. Disse er bagefter overmalet i mange lag med en løs, mørk streg på en mørk baggrund, med stænk af guld-maling. Værket har i sin opbygning karakter af et eget, indre system, men spejler også farver og former fra det omkringliggende byrum, som døren under værket.

Julie Sass er født i 1971 i København. Hun bor og arbejder i København.