Kirstine Roepstorff

Sonata la luz

Kirstine Roepstorffs værk ”Sonate til lyset” udenfor Holbæk Sygehus tager udgangs-punkt i sygehusledelsens ønske om lethed, lys og luft, hvortil kunstneren har tilføjet liv, klang og bevægelse. Alle er elementer, der i samklang skaber essensen af et frugtbart liv.

Maleriet beskriver et dynamisk forløb i klare farver på en hvid baggrund, hvor den øverste del af værket er himlen med bl.a. en måne og en sol og den nederste jorden, hvorfra et frø eller en befrugtet ægcelle starter sin rejse gennem livet i en bevægelse fra venstre mod højre – i en takket linje ikke ulig hjertekardiogrammer.  Roepstorff har valgt, at farven en del steder løber ud, hvilket bidrager til indtrykket af bevægelse og foranderlighed.

Værket kan læses som et universelt forløb hvor frøet eller individet påvirkes på sin færd af universets andre objekter, med et lydligt sammenstød midtvejs, hvor kraftige frekvenser fra højre tvinger frøet nedad. Diskrete, vandrette, sorte linjer efterligner nodearket, på hvilke cirkelformede objekter triller eller svæver – mens lodrette, røde streger og sarte gule linjer og figurer tilføjer nye input til Roepstorffs poetiske diagram over livet.

Kirstine Roepstorff er født i 1972 i Fredericia. Hun bor og arbejder i Fredericia.