Thomas Poulsen / FOS

Du rør hvad du gør

FOS har skabt værket ”Du rør hvad du gør” specifikt til gavlen på lokalavisen Nordvestnyt. Værket er i neon og ses bedst i mørke, og det former skriften ”Du rør hvad du gør”. Skriften er udført fra hukommelsen af et meget svagtseende medlem af Dansk Blindesamfund, som i dag kun kan se lys og skygger.

Dermed er det klare syn fjernet fra offentlighedssfæren, og styringen sat ud af spil. Via andre sanser, som berøring, orienterer den blinde sig. Og er dermed tættere på en intimsfære, som mange af os har glemt. I dag er det vi rører ved, og det vi skal, ofte
to forskellige ting:

Vi er i bilen, for at komme på arbejde, vi holder på en blyant på valgnatten, for at få den rette politik, vi rører telefonens glasplade med fingeren for at sige, vi er forsinkede.

Som Fos’ værk synes at påpege, så kan den blinde – og skriften på væggen – være med til at huske os på en glemt erfaring om at knytte sansningen tættere til livets gøremål.

Thomas Poulsen er født i 1971 i Charlottenlund. Han bor og arbejder i København.